नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सेवामैत्री प्रशासन, सङ्घीयतामा सुशासन

सम्पर्क निर्देशिका

क्र.सं. पुरा नाम पद ठेगाना कार्यालय जिल्ला कार्यालय नम्बर मोबाइल नम्बर इमेल
1. Prem Kumar Rai Secretary New Baneshwor काठमाण्डौ 0142111111 premkumarrai@yahoo.com
2. Jitendra Narayan Dev Hon'ble Minister Kathmandu काठमाण्डौ 014211879
3. Sumitra Tharuni Hon'ble State Minister kathmandu काठमाण्डौ 211
4. Krishna Prasad Devkota Secretary kathmandu काठमाण्डौ 014211870
5. Suresh Acharya Joint Secretary kathmandu काठमाण्डौ 4211624
6. Bharatmadi Subedi Joint Secretary kathmandu काठमाण्डौ 4211909
7. ghanashyam Upadhya Joint Secretary Kathmandu काठमाण्डौ 4211669
8. Aalok chandra shrestha Joint Secretary काठमाण्डौ 4211818
9. Buddhisagar lamichane Joint Secretary काठमाण्डौ
10. Dandu Raj Ghimire Joint Secretary काठमाण्डौ 4211620
11. santosh moktan officer computer Bagbazar-31,kathmandu,Nepal पर्यटन विभाग काठमाण्डौ 014222 0

19th Jul 18 00:00:18

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
379727