नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Graph: Annual and Monthly Tourist Arrival Trend 2016-2018

22nd Apr 19 18:27:16

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
823495