नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

मिडिया सेन्टर

समाचार र सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

रिसेट

Ministry of Culture, Tourism & Civil Aviation

क्र.सं.
पुरा नाम
पद
ठेगाना
सम्पर्क विवरण
कार्यालयको नं.
मोवाईल नं.
ईमेल
1. Prem Kumar Rai Secretary New Baneshwor 0142111111 9841111111 premkumarrai@yahoo.com