नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार कार्यविधि, २०७३ Admin 2017-03-05   Download
2. पर्यटनसँग सम्वद्ध व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७३ Admin 2016-12-28   Download
3. उपभोक्ता समितिबाट पर्यटन पुर्वाधार बिकास निर्माणसम्बन्धी कार्य गराउने कार्यविधि, २०७१ (संशोधन सहित) Department of Tourism 2016-11-23   Download
4. पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालन कार्यविधि,२०६८ Department of Tourism 2016-11-23   Download
5. civil aviation procedures 2066 Admin   Download
6. Leave Tourism Procedue, 2070 Admin   Download
7. सय जनाभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउने अनुदान कार्यविधि, २०६८ (चालु आ.व.मा वजेट व्यवस्था नभएको) Admin   Download
8. Home Stay Working Procedure, 2067 Admin   Download