नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1. १०० दिनको कार्यान्वयन कार्ययोजना विवरण भर्ने नमूना   डाउनलोड
2. Bidding Document for E-Vehicle at Lumbini Development Trust   डाउनलोड
3. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन विवरण फारम   डाउनलोड
4. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area   डाउनलोड
5. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states   डाउनलोड
6. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम   डाउनलोड
7. मौजुदा संगठन, जनशक्ति, भौतिक र वित्तीय स्थितिको विवरण संकलनको नमूना फाराम   डाउनलोड