नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

श्री इन्द्र बहादुर बानियाँ

मा. राज्यमन्त्री