नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०७२।७३ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७३, श्रावण Admin   डाउनलोड
2. National Tourism Strategy Plan 2016-2025 Nepali July 2016 (Final_draft)[2] (1) Admin   डाउनलोड
3. Tourism Vision 2020 Admin   डाउनलोड
4. NEPAL TOURISM STATISTICS 2015 Admin   डाउनलोड
5. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७३।७४) Admin   डाउनलोड
6. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७३ बैशाख Admin   डाउनलोड
7. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण २०७२ पौष Admin   डाउनलोड
8. पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार सम्बन्धी सूचना (गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति २०७२ मंसिर १०) Admin   डाउनलोड
9. मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरुलाई प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाउने सम्वन्धमा सूचना Admin   डाउनलोड
10. Nepal Tourism Statistics 2014 Admin   डाउनलोड
11. Tourism Facts 2014 Admin   डाउनलोड
12. जिल्लाहरुमा कार्यान्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रमहरू (आर्थिक वर्ष २०७२।७३) Admin   डाउनलोड
13. सम्पति विवरण फाराम Admin   डाउनलोड
14. Liaison Officer's Diary (Draft) Admin   डाउनलोड
15. Unclimbed Peaks Admin   डाउनलोड
16. Total number of peaks opened for Mountaineering Admin   डाउनलोड
17. Mountaineering Royalty Admin   डाउनलोड
18. अनुदान सहायता उपयोग सम्झौता फाराम Admin   डाउनलोड
19. होटल, पर्यटक आवास, लजको आवधिक प्रतिवेदन Admin   डाउनलोड
20. होटल उद्योग दर्ताका लागि दिइने दरखास्त Admin   डाउनलोड
21. रिभरगाइडको अनुमतिपत्रको लागि दिइने दरखास्त Admin   डाउनलोड
22. पथप्रदर्शक (टुर/ट्रेकिङ्ग गाइड) को इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त Admin   डाउनलोड
23. र्‍याफ्टिङ्ग एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त Admin   डाउनलोड
24. ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको आवधिक प्रतिवेदन Admin   डाउनलोड
25. ट्राभल/ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त Admin   डाउनलोड
26. हिमतालमा डाइभिङ्ग गर्ने अनुमतिका लागि दिइने दरखास्त Admin   डाउनलोड
27. स्कीइङ्ग गर्ने दलको नेताले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन Admin   डाउनलोड
28. स्की संचालन अनुमतिको लागि दिइने दरखास्त Admin   डाउनलोड
29. Contract Paper of Expedition Workers Admin   डाउनलोड
30. Report to be submitted by the leader of the mountaineering expedition team Admin   डाउनलोड
31. Report to be filled by Liaison Officer Admin   डाउनलोड
32. Bio-Data of Team Leader / Member Admin   डाउनलोड
33. Application to be submitted for mountaineering expedition Admin   डाउनलोड
34. आ.व. ०७१/७२ को नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Admin   डाउनलोड
35. आ.व. ०७१/७२ को मन्त्रालयको कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति Admin   डाउनलोड
36. आ.व. ०७१/७२ को बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति Admin   डाउनलोड
37. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक विवरण Admin   डाउनलोड
38. Tourism Industry Service 2070 Admin   डाउनलोड
39. Mountaineering in Nepal Facts and Figures 2014 Admin   डाउनलोड
40. Tourism Employment Survey Admin   डाउनलोड
41. Book of Mountains and Summiteers Admin   डाउनलोड