नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Immigration Act, 2049 Admin   डाउनलोड
2. Civil Aviation Act, 2015 Admin   डाउनलोड
3. Nepal Airlines Corporation Act, 2019 Admin   डाउनलोड
4. Civil Aviation Authority of Nepal Act, 2053 Admin   डाउनलोड
5. Nepal Tourism Board Act, 2053 Admin   डाउनलोड
6. Tourism Act, 2035 Admin   डाउनलोड
7. Right to Information Act, 2064 Admin   डाउनलोड