नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Citizen Charter Department of Tourism 2016-11-23   डाउनलोड
2. Dharahara Reconstuction variation Report Culture Division 2016-10-27   डाउनलोड
3. नागरिक वडापत्र (Citizen Charter) Admin 2016-10-19   डाउनलोड