नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. राष्ट्रिय संस्कृति नीति , २०६७ Admin   डाउनलोड
2. Tourism Policy, 2065 Admin   डाउनलोड
3. Civil Aviation Policy, 2063 Admin   डाउनलोड
4. Hotel Standard 2070 Admin   डाउनलोड
5. Tourism Policy, 2065 Admin   डाउनलोड
6. Civil Aviation Policy, 2063 Admin   डाउनलोड