नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. Tourism Industry Service Delivery Directive, 2070 Department of Tourism 2016-11-23   डाउनलोड
2. Low Altitude Expedition Permit Directive, 2072 Department of Tourism 2016-11-23   डाउनलोड
3. Homestay Operating Directive Department of Tourism 2016-11-23   डाउनलोड
4. दुर्गम क्षेत्रका हवाई उडानमा भाडा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ Admin 2016-09-27   डाउनलोड
5. Work Performance Management Directives, 2073 Admin   डाउनलोड
6. आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका¸ २०७३ Admin   डाउनलोड
7. पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका,२०७० Admin   डाउनलोड
8. पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँड तथा परिचालन निर्देशिका, २०७० Admin   डाउनलोड
9. Tourism Industry Service Delivery Directives 2070 Admin   डाउनलोड
10. Tourism Royalty Guideline Admin   डाउनलोड