नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सिंहदरवार, नेपाल

सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1. EOI Form for Major Infrastructures required for Muktinath Area 2016-12-27   डाउनलोड
2. EOI Form for Preparation of DPR of Cultural Museum in each 7 states 2016-12-27   डाउनलोड
3. चौमासिक प्रगति विवरण फाराम 2016-11-29   डाउनलोड
4. मौजुदा संगठन, जनशक्ति, भौतिक र वित्तीय स्थितिको विवरण संकलनको नमूना फाराम 2016-11-28   डाउनलोड