नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशन गरिएको - समायोजनको लागि मन्त्रालयले संचालन गर्ने सेवा समूह उपसमूहका कर्मचारीहरुको ज्येष्ठता सूची

16th Jun 19 16:56:18

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
938640