नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

Graph: Annual and Monthly Tourist Arrival Trend 2016-2018

19th Nov 19 14:08:24

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1341723