नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

जानकारी -सरकारी कामकाजको लागि आधिकारिक इमेल अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

notice email

 

तयार भएको इमेलको सूचि यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ । Official Email Details-downloadpdf

पासवोर्ड को लागि क.ईन्जिनियर  तथा क.अधिकृत समक्ष सम्पर्क राख्नुहोला|

18th Jan 20 04:36:01

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1530983