नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन

श्री केदार बहादुर अधिकारी

सचिव

www.tourism.gov.np

23rd Sep 19 03:23:43

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1165197