नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल

सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृद्धि र सुशासन

Graph: Annual and Monthly Tourist Arrival Trend 2016-2018

1st Jun 20 13:20:07

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
1861364