नेपाल सरकार

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन

मन्त्रालयमा हाजिर भई कामकाज गर्न तयार पारिएको कर्मचारिहरुको दुई समूह (Group A र B) को विवरण (२०७७_०५_२६) ।

21st Oct 20 15:20:16

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
2287005