November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 47_ ४७ GM-TIA विमानस्थलमा शव ल्याउने छुट्टै मार्ग र मृतकका आफन्तका लागि फरक प्रतिक्षालय निर्माण गर्ने । ६ महिना GM-TIA

मिति : 2019-11-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

विभिन्न सम्वन्धित निकायहरुस‍ग समन्वय भैरहेकाे । वैकल्पिक व्यवस्थाकाे लागि स‌रचना तयार रहेकाे । जनशक्ति व्यवस्थापनकाेलागि कुरा भैरहेकाे ।