December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 18_ १८ MOCTCA CAAN प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई एयर स्पोर्टस एक्टिभिटी सेन्टरका रुपमा विकास गर्न EOI जारी गर्ने । (हट एयर बेलुन, अल्टलाइट आदि ) ६ महिना MOCTCA CAAN

मिति : 2019-12-09

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

यस सम्बन्धमा 5 सदस्सीय कार्यदल निर्माण भई कार्य प्रारम्भ भैरहेको ।