November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : ११. नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपियन युनियनको Significance Safety Concern (SSC) बाट हटाउन आवश्यक पूर्व शर्तहरु पूरा गर्ने । ६ महिना DG-CAAN MoCTCA

मिति : 2020-06-17

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

गत मे १२ -१४ मा भएको  EU Air Safety Committee बैठकमा प्राधिकरणबाट आवश्यक प्रगति विवरण पठाइएकाे ।