July 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 20_ २० MOCTCA CAAN काठमाण्डौबाट प्रमुख आन्तरिक एयरपोर्टमा जाने साना जहाजहरुको उडान निरुत्साहन गर्दै जाने । साथै, काठमाण्डौ बाहिरका विमानस्थलबाट दुर्गम क्षेत्रहरुमा हुने उडानलाई प्रोत्साहन गर्ने । निरन्तर MOCTCA CAAN

मिति : 2018-08-18

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

ATD बाट वायुसेवा कम्पनी संग यस सम्बन्धमा छलफल भई हाल रामेछाप विमानस्थलबाट उडानको थालनी भएको ।