December 7, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 25_ २५ DG-CAAN आन्तरिक उडान Schedule Flight लाई अनिवार्य उडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । निरन्तर DG-CAAN

मिति : 2020-10-12

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई प्राधिकरणबाट उपलब्ध गराईएकाे सेड्युल अनुसार उडान संचालन गर्न/गराउन प्राधिकरणबाट अनुगमन गरि सोही अनुसार उडान गर्न