May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : दांगघोराई न पा स्थित रतननाथ मठ संरक्षण गर्ने दांग ।

मिति : 2077-07-20

जिम्मेवार निकाय: DOA OFFICE

जानकारी :

रतननाथ मठको गुम्वजको माथिको कार्य भैरहेको अखण्डशालाको छानाको कार्य भैरहेको छ र बाँकी परिसरमा रहेका अन्य सम्पदाहरुको कार्य शुरु गर्ने तयारीमा रहेको