May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : गीत सङ्गीत क्षेत्रका श्रष्टा कलाकारहरुको विवरण संकलन गर्ने ।

मिति : 2077-08-07

जिम्मेवार निकाय: SANGIT TATHA NATYA PRATISTHAN

जानकारी :

गीत सङ्गीत क्षेत्रका श्रष्टा कलाकारहरुको विवरण संकलनका लागि विभिन्न यस विधासँग सम्वन्धित संघ संस्थाहरुसँग पत्राचार भई विवरण प्राप्त भैरहेको ।