April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : ५०/५० वटा लोक तथा राष्ट्रिय गीतहरुको स्वर लिपि सहित पुस्

मिति : 2077-08-07

जिम्मेवार निकाय: SANGIT TATHA NATYA PRATISTHAN

जानकारी :

५०/५० वटा लोक तथा राष्ट्रिय गीतहरुको स्वर लिपि सहित पुस्तक प्रकाशनका लागि गीत छनौट कार्य सम्पन्न ।