May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : पाँचजना वरिष्ठ श्रष्टा तथा कलाकारहरुको कृतित्व तथा व्यत्तित्व सहितको दैनिकि समेत झल्कने गरी विस्तृत अन्तवार्ताको छायाङ्कन गर्ने ।

मिति : 2077-09-05

जिम्मेवार निकाय: SANGIT TATHA NATYA PRATISTHAN

जानकारी :

सातजना वरिष्ठ श्रष्टा तथा कलाकारहरुको कृतित्व तथा व्यत्तित्व सहितको दैनिकि समेत झल्कने गरी विस्तृत अन्तवार्ताको छायाङ्कन  गर्ने कार्यका लागि श्रष्टा तथा कलाकारहरुको नामावली छनौट सम्पन्न ।