May 29, 2024
Switch View

कार्यक्रम : प्रदेश १ मा प्रचलित तथा लोपोन्मुख बाजाहरुको नामावली तथा परिचय बाजाहरुको एतिहासिक पृष्ठभुमि, सम्वन्धित बाजा बजाइने क्षेत्र समुदायसाथै संस्कार संस्कृति लेखन

मिति : 2077-09-05

जिम्मेवार निकाय: SANGIT TATHA NATYA PRATISTHAN

जानकारी :

प्रदेश नं. १ का १४ वटा जिल्लाको लोकबाजाको विवरण तयार गर्न अध्ययन भ्रमण कार्य जारी रहेको ।