April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिचय एवं गतिविधि समेटेर अंग्रेजी भाषामा पुस्तक प्रकाशन गर्ने ।

मिति : 2077-09-05

जिम्मेवार निकाय: SANGIT TATHA NATYA PRATISTHAN

जानकारी :

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिचय एवं नेपालको प्रमुख अमुर्त सम्पदावारे चिनारी समेटेर अंग्रेजी भाषामा पुस्तक प्रकाशन हुने व्रmममा रहेको ।