April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : ऐतिहासिक धार्मिक पुस्तक (छ्योई) संरक्षण सम्बर्द्धन एवं अनुवादन कार्यक्रम

मिति : 2077-10-30

जिम्मेवार निकाय: Bauddha Darsan tatha gumba bikas samiti

जानकारी :

धार्मिक पुस्तक पञ्च प्रणिधान संग्रह  भोट भाषाबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको ।