May 29, 2024
Switch View

कार्यक्रम : पर्यटन सम्बद्ध एशोसिएसनका प्रतिनिधि, पर्यटन व्यवशायी,र पत्रकारहरु आदिको सहभागीतामा देहायका परिचयात्मक भ्रमण आयोजना गरिनेछ:

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेश बाहेक अरु सबै प्रदेश हरुले परिचयात्मक भर्मन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको