December 11, 2023
Switch View

कार्यक्रम : पर्यटन बजारीकरण र सञ्चार रणनीतिको विकास (IFC संग को साझेदारीमा)

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

 

  • साथै, IFC World Bank संगको सहकार्यमा संचालित Mountain Tourism Protocol, Crisis Communication Strategy तयार गरिएको छ।साथै org website  मार्फत नेपालको सकारात्मक संदेश सम्पेषण गर्दै बिश्व भर रहेका नेपाली पर्यटन क्षेत्रका शुभचिन्तक हरुको database सम्मेलित friendsofnepal.travel Portal संचालन गरिएको छ।