April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : ताप्लेजुङ्गको पर्यटकीय पुस्तक प्रकाशन

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :
  • ताप्लेजङ्ग जिल्लाको विविध पर्यटकीय आकर्षण तथा गतिविधि झल्कने तस्विरहरु समावेस गरी एक पुस्तक(Pictorial Book) प्रकाशनका लागि ताप्लेजुङ्ग सरोकार मंचसँगको सहकार्यमा तस्विरहरु सग्रह गरी पुस्तक प्रकाशन गरेको।