May 21, 2024
Switch View

कार्यक्रम : फोटो नेपाल #photoNepal

मिति : 2078-03-30

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :
  • यस बोर्डको फोटो क्राउडसोर्सिङ गर्ने साइट फोटोनेपाल डट ट्राभल मार्फत विभिन्न #photonepal अभियानहरु सञ्चालन गरिएको । यस आ.व.को जेष्ठ अन्तिम सम्ममा यसमा ११ हजार बढी सदस्यहरु र ५ हजार बढी फोटोहरु संग्रहित भएका छन्