June 20, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 60_ ६० EC-NAC निगमबाट सञ्चालित विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने । विमानस्थल भित्र यात्रुहरुलाई ५ वटा नयाँ Shuttle Bus बाट सेवा दिने । १५ दिन ४ महिना EC-NAC

मिति : 2019-10-16

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

कार्यक्षमता अभिवृद्धि सम्वन्धि तालिम दिइएको

निरन्तर प्रक्रिया रहेको ।

 

  Portugal बाट  Shuttle Bus अगामी  November सम्ममा प्राप्त हुने र  December देखि संचालनमा ल्याउने ।