November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 57_ ५७ EC-NAC MoCTCA नेपाल वायु सेवा निगमका सबै विमानहरु सञ्चालनमा ल्याउने । ३ महिना EC-NAC

मिति : 2019-10-16

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

अन्तर्राष्ट्रियतर्फ चारवटा विमान संचालनमा रहेको एउटा बोइङ्ग विक्री प्रक्रियामा रहेको ।

आन्तरिक तर्फ ४ वटाविमान संचालनमा रहेको  तथा यस सम्वन्धी विस्तृत विवरण  Attachment मा रहेको ।