September 27, 2022
Switch View

कार्यक्रम : 44_ ४४ GM-TIA- विमानस्थलको आगमनबाट पार्किङसम्म स्वचालित स्क्यालेटर निर्माण तथा सञ्चालन गरी यात्रुहरुलाई ट्रली सेवा तथा अन्य आवतजावत सहज बनाउने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2019-11-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

Rasuwa K.D. Joint Venture P.ltd.ले कार्तिक ७ गते याेजना पेश गरेकाे । कार्य जारि रहेकाे।