April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 101_ १०१ VC-LDT बुद्ध दर्शन, लुम्बिनी, रामग्राम, गौतम बुद्ध र मायादेवी लगायतका प्राचीन, ऐतिहांसिक कथालाई समेटेर खुला नाटक प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाउन अध्ययन गरी यसको प्रबन्ध गर्ने । १ वर्ष VC-LDT

मिति : 2020-03-04

जिम्मेवार निकाय: LDT OFFICE

जानकारी :

नाटक तयार भएको, प्रदर्शन के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको ।