April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 100_ १०० VC-LDT लुम्बिनीमा आन्तरिक शान्ति, तनाव व्यवस्थापन तथा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्ब्याउने गरी वातानुकुलीत Dark Chanting Room नियमित संचालनको व्यवस्था गर्ने । ३ महिना VC-LDT

मिति : 2020-03-04

जिम्मेवार निकाय: LDT OFFICE

जानकारी :

वातानुकुलित डार्क च्यान्टिङ्ग रुम गुरुयोजनाको पश्चिमी विहार क्षेत्रमा अवस्थित यूनाइटेड टुंगाराम बौद्ध विहारमा तयार गरिएको र नियमित संचालनको तयारीमा रहेको ।