April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 99_ ९९ VC-LDT गौतम बुद्ध र मायादेवीका प्राचीन, ऐतिहांसिक कथा तथा बुद्धका सन्देश समेतलाई समेटेर Documentry तयार गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा यसको नियमित प्रदर्शन तथा प्रचार प्रसारको व्यवस्था गर्ने । ३ महिना VC-LDT

मिति : 2020-03-04

जिम्मेवार निकाय: LDT OFFICE

जानकारी :

Documentry तयार गरी लुम्बिनी गुरुयोजना भित्र ३ वटा ठूला डिस्प्ले स्क्रिनमा नियमित प्रदर्शन भइरहेको र तयार भएका डकुमेन्ट्रीहरु नियमित वितरण भइरहेको ।