November 29, 2023
Switch View

कार्यक्रम : 60_ ६० EC-NAC निगमबाट सञ्चालित विमानस्थलको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने । विमानस्थल भित्र यात्रुहरुलाई ५ वटा नयाँ Shuttle Bus बाट सेवा दिने । १५ दिन ४ महिना EC-NAC

मिति : 2020-03-04

जिम्मेवार निकाय: NAC_OFFICE

जानकारी :

Ramp Bus  DeliveryPort (KOLKATA)  सम्म १५ मार्च २०२० सम्मा आइपुग्ने र काठमाडौंमा मार्च महिनाको अन्तिम सम्ममा आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको ।