June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 85_ ८५ CEO-NTB NPC-VNY--चितवनको नारायणी नदीमा सामुन्द्रिक किनारा (Sea-Beach) को झल्को दिनेगरी नदी किनारामा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसहितको सहकार्यमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गरी पर्यटकीय गतिविधि बृद्धि गर्न सम्भाव्यताको अध्ययन गरी मोडालिटी निर्धारण गर्ने । ६ महिना CEO-NTB NPC-VNY

मिति : 2020-03-03

जिम्मेवार निकाय: NTB_OFFICE

जानकारी :

प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्य भइरहेको ।