May 30, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 79_ ७९. MOCTCA नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा हिमालको नामाकरण तथा केही हिमाललाई प्रबर्द्धन गर्न रोयल्टी छुटको व्यवस्था मिलाउने । ३ महिना

मिति : 2020-03-03

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

यो कार्य मन्त्रालयवाटै अगाडी वढेको ।