April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 49_ ४९ GM-TIA बृद्ध, असक्त तथा अपांग यात्रुहरुलाई प्राथमिकतामा Check in, Immigration, Boarding र विश्रामको व्यवस्था मिलाउने । ३ महिना GM-TIA

मिति : 2020-03-05

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

अावस्यक व्यवस्था गरि कार्यान्वयनमा अाएकाे ।