May 29, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 5_ ५ MOCTCA नेपाल वायुसेवा निगमको दीर्घकालीन सुधारका लागि गठित समितिले दिने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न NAC मा लेखि पठाईएको