April 22, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 10_ १०. MOCTCA नेपालको पर्वतीय पर्यटन सुधारका लागि प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक कानून संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद समक्ष पेश गर्ने ।

मिति : 2019-12-05

जिम्मेवार निकाय: MOCTCA

जानकारी :

केहि नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने  देखिएको ,

 

पर्यटन विभाग बाट संसोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार  भईरहेको |