June 19, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 25_ २५ DG-CAAN आन्तरिक उडान Schedule Flight लाई अनिवार्य उडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने । निरन्तर DG-CAAN

मिति : 2020-06-16

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

ATD बाट वायुसेवा कम्पनीले संचालन गर्ने  आन्तरिक Flight Schedule स्वीकृत गर्ने, Flight Schedule  उडान गर्न आवश्यक निर्देशन दिने तथा अनुगमन गर्ने कार्य हुँदै आएको ।