April 24, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 53_ ५३ GM-TIA Transit यात्रुलाई सहज हुनेगरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जोड्ने बाटोलाई व्यवस्थित गर्ने । ६ महिना GM-TIA

मिति : 2020-08-14

जिम्मेवार निकाय: TIA-CAAN OFFICE

जानकारी :

ट्रलि आवतजावत गर्न सहज हुने गरि बाटो बनाईएको । दिर्घकालिन समाधान गर्न ATCEP स‌ग समन्वय गर्नु पर्ने भएकोले समन्वय गरिएको ।