June 20, 2024
Switch View

कार्यक्रम : 18_ १८ MOCTCA CAAN प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई एयर स्पोर्टस एक्टिभिटी सेन्टरका रुपमा विकास गर्न EOI जारी गर्ने । (हट एयर बेलुन, अल्टलाइट आदि ) ६ महिना MOCTCA CAAN

मिति : 2020-08-18

जिम्मेवार निकाय: CAAN- HEAD OFFICE

जानकारी :

हाल मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा प्राधिकरणका प्रतिनिधि समेत संलग्न कमिटि मन्त्रालयबाटै गठन भई कार्य भैरहेको ।