व्यावसायिक र सृजनशील प्रशासन,विकास, समृद्धि र सुशासन

पर्यटन समितिहरु

  1. श्री तारागाउँ विकास समिति, काठमाण्डौ ।
  2. श्री नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन समिति रविभवन, काठमाण्डौ ।
  3. श्री पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति विजुलीबजार, काठमाण्डौ ।
  4. श्री लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रबर्द्धन विकास समिति भैरहवा ।

30th May 24 00:00:46

2018 All Rights Reserved Terms of Use and Privacy Policy

Site Visited
6275673